Sveti Bonaventura – glas koji je još uvijek aktualan

Pismo generalnih ministara Prvoga reda i Trećega samostanskog reda u PDF formatu preuzmite ovdje.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV