Zaštita osobnih podataka

 

 


 

 

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) definiran je Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca koja regulira i propisuje pristup zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo na temelju zakonite svrhe, u skladu s Uredbom. Podaci moraju biti točni i potpuni, te razmjerni svrsi u koju se obrađuju.

Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca kod prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, a u primjeni je od 24.5.2018. godine.

U nastavku su dostupni obrasci Zahtjeva u skladu s pravima koje korisnicima jamči Uredba u čl. 15., 16., 17. i 18.

 

 

 

 

Zahtjevi se mogu predati osobno ili poslati poštom na:

Sveti Duh 31, 10000 ZAGREB

s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka”.

Zahtjev se također može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu:

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV