Znanstveni radovi

O. Tomislav Mrkonjić: zaposlen je u Vatikanskom arhivu, gdje se bavi znanstveno-istraživačkim radom, a profesor je na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ te na Papinskom fakultetu „S. Bonaventura“ u Rimu. Autor je brojnih znanstvenih radova koje objavljuje u Zbornicima te u raznim znanstvenim (domaćim i međunarodnim) časopisima. Autor je brojnih stručnih radova te sudionik na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim simpozijima.

 

O. Ivan Karlić: izvanredni je profesor i pročelnik Katedre za dogmatsku teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predaje kolegije: Otajstvo trojedinoga Boga i Kristologija te različite kolegije na poslijediplomskom studiju KBF-a. Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta „Lik blažene Djevice Marije u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“

Do sada je objavio više knjiga (između ostalih: Il Gesù della storia nella teologia di J. Moltmann, Roma 1996.; Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, Zagreb 2001.; Ususret Bibliji. Kateheze za rad s biblijskom zajednicom, Zagreb 2003.).

Znanstvene radove objavljuje uglavnom u raznim Zbornicima te u časopisima: Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu i Obnovljeni život. Autor je brojnih stručnih radova te sudionik na više međunarodnih i domaćih znanstvenih simpozija.

 

O. Žarko Relota je asistent-vanjski suradnik na Katehetskom institutu i na Institutu za teološku kulturu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predaje kolegije: Pastoral braka i obitelji, Pastoralna teologija i apostolat laika te Fundamentalni pastoral i Pastoral sakramenata na Teologiji u Rijeci. Osim toga, predaje kolegij Pravila i način komuniciranja na Ratnoj školi HV-a. Autor je znanstvenih i brojnih stručnih radova, te konferencijer na brojnim seminarima za stručno usavršavanje.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV