Frama

Franjevačka mladež (Frama) nastala je 1948. godine u Italiji i od tada se proširila po cijelomu svijetu. Nju čine mladi koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga nasljedovati Isusa Krista po primjeru sv. Franje Asiškoga. Zato se zajedno druže, mole, putuju, pjevaju, dobrotvorno djeluju itd. Sama riječ mladež upućuje da ju čine ljudi u svojoj mladenačkoj dobi, koja je u dokumentima pojašnjena kao razdoblje života od 14. do 30. godine. U tom razdoblju čovjek oblikuje (formira) svoju osobnost te je stoga formacija najvažnija djelatnost Frame iz koje proizlaze sve ostale djelatnosti i na koju su usmjerene.

Frama je dio Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a) koji u njoj ima ulogu bratske animacije što prvenstveno podrazumijeva svjedočenje iskustva življenja evanđeoskoga života, te pomoći u ljudskom i duhovnom rastu. Frama, isto kao i OFS, ima svoju zasebnu strukturu, a temeljno ju čine vijeće (predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik, blagajnik, predstavnik OFS-a i duhovni asistent), obećanici te članovi u razdoblju upoznavanja bratstva ili priprave za obećanja. Obećanja su obnova krsnih zavjeta i daju se jednom godišnje, a njima članovi postaju punopravni.

U Hrvatskoj je Frama osnovana ubrzo nakon osamostaljenja, 14. prosinca 1992. Početci djelovanja Frame u našoj Provinciji sežu u 1993. godinu na zagrebački Sveti Duh. Tu je nastalo prvo bratstvo u kojem su duhovnu asistenciju vršili franjevci konventualci. Nakon bratstva Zagreb-Sveti Duh, uslijedilo je osnivanje bratstava pri ostalim našim samostanima i župama:

Rad s mladima u ovom obliku našega apostolata iznjedrio je i nekoliko redovničkih i svećeničkih zvanja.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV