Put i postupak

 

Uvod – kandidatura

Trajući obično jednu do dvije godine, kandidatura je prvi korak kod ulaska u franjevački red. Za vrijeme te faze, kandidat biva uronjen u franjevački život zajedništva. Upoznaje se s liturgijom časova, svakodnevno sudjeluje na misi, produbljuje vlastitu osobnu molitvu te se nastavlja susretati s duhovnikom. Kandidati se uče biti dobri gospodari samostana, obavljajući kućanske te poslove održavanja. Ohrabruje ih se u održavanju tjelesne spremnosti vježbanjem ili bavljenjem športom. Upoznaje ih se s franjevačkim predajama i s proučavanjem života svetoga Franje. Ovisno o pojedinom kraju, kao i o osobnim potrebama, kandidat može ići u srednju školu, ili se pak pripravljati za studij teologije. Jednako se tako od njega očekuje i dragovoljno obavljanje nekih djelatnosti, kao i preuzimanje određene službe.

Uključenje – novicijat

Za vrijeme tog programa, koji traje godinu dana, kandidat prima franjevački habit (odjeću) te je službeno primljen u Red. Sada je novak. Za vrijeme ove, u većoj mjeri razmatranju posvećene, godine, novak produbljuje svoje poznavanje i prihvaćanje Pravila svetoga Franje, Konstitucija franjevaca konventualaca, kao i povijesti franjevačkoga pokreta. Taj stupanj formacije intenzivira razvoj nutarnjega molitvenog života i praktične vještine života kao fratra, u zajedništvu s drugim fratrima. Također se svjesno usredotočuje na zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti. Na kraju ove godine – pod uvjetom da se novak, magistar i ostatak zajednice s time slažu – polažu se privremeni zavjeti, kojim se obvezuje na njihovo življenje kroz naredne tri godine.

Življenje zavjeta

Za vrijeme ovoga stupnja formacije, učenik-fratar specijalizira se na području vršenja službe i akademskih studija. Može završiti srednju školu, započeti studirati teologiju, ili se na neki drugi način započeti pripravljati za službu koja ga očekuje. Težište je kroz ovo trogodišnje razdoblje na predanju. Njegovo ga nastavljeno razlučivanje naposljetku dovodi do zaključka je li spreman položiti zavjete do kraja života (“doživotni zavjeti”). Nakon pet ili šest godina te tri stupnja formacije (kandidatura, novicijat i razdoblje poslije novicijata), kao i poslije trajnog razlučivanja, naposljetku je spreman položiti vječne ili svečane zavjete. Potrebno je najmanje šest godina (ili više) da bi se prošlo sva tri stupnja formacije (kandidaturu, novicijat i vrijeme poslije novicijata), prije nego on – i zajednica – mogu donijeti konačnu odluku. To je namjerno tako uređeno, kako bi se svim stranama omogućilo stjecanje što je moguće više informacija i iskustva za donošenje na vjeri utemeljene odluke.

Gdje bih mogao živjeti i služiti?

Za vrijeme godina formacije, zajednički je život smješten u pojedine kuće (samostane). Primjerice, za kandidate postoje različite kuće diljem zemlje, dok je novicijat u Cresu. Međutim, po završetku formacije, kada se osoba u potpunosti posvećuje službi, mjesto gdje će živjeti i služiti ovisi o franjevačkome vodstvu. Može služiti bilo gdje u Hrvatskoj gdje njegova provincija ima samostane. To se nerijetko određuje kroz dijalog s osobom o kojoj je riječ, uzimajući u obzir kako sposobnosti i interese fratra, tako i potrebe zajednice i Crkve. Samo oni koji se za to dragovoljno odluče mogu biti poslani u misije, jer se to smatra naročitim pozivom te ovisi o razlučivanju pojedinca o kojemu je riječ.

 

ULAZAK U RED FRANJEVACA KONVENTUALACA

Mladići sa završenom srednjom školom, koji osjećaju franjevački poziv, za redovničku braću ili svećenike, potrebno je da se što prije jave na adresu: Provincijalat franjevaca konventualaca, Sveti Duh 31, HR-10000 Zagreb.

Prijava treba sadržavati:

 • vlastoručno napisanu molbu za prijam u Hrvatsku provinciju franjevaca konventualaca;
 • četiri fotografije formata osobne iskaznice;
 • rodni list;
 • krsni i slobodni list;
 • domovnicu;
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole;
 • svjedodžbu o položenoj maturi;
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu;
 • preporuku vlastitog župnika ili koje druge nadležne osobe o moralnoj i intelektualnoj prikladnosti kandidata.

Za dječake sa završenom osnovnom školom koji bi željeli stupiti u Sjemenište franjevaca konventualaca potrebno je priložiti:

 • vlastoručno napisanu molbu za prijam u sjemenište Hrvatske provincije franjevaca konventualaca;
 • četiri fotografije formata osobne iskaznice;
 • krsni list;
 • rodni list;
 • domovnicu;
 • svjedodžbe sedmog i osmog razreda osnovne škole;
 • preporuku vlastitog župnika ili koje druge nadležne osobe o moralnoj i intelektualnoj prikladnosti kandidata;
 • potpisana izjava roditelja o suglasnosti izbora zvanja njihovog sina;
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu.
© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV