Franjevački pokret

Prvi franjevački red sastoji se od tri reda fratara. Svi ti fratri žive prema Pravilu iz 1223. što ga je sastavio sveti Franjo Asiški. Fratri franjevci konventualci potječu iz vremena svetoga Franje. Mi smo bili ti prvi fratri koji su služili u velikim gradovima i živjeli u kućama koje su se nazivale “konventima” (samostanima), odakle i samo ime “konventualci”.

Red Manje braće (koji se popularno nazivaju i “smeđi fratri”, zbog boje njihova habita, ili opservanti, zbog želje za strožim opsluživanjem Pravila), također potječe iz vremena svetoga Franje. Svoje su ime službeno primili od pape Leona XIII. godine 1897. kada je on više manjih ogranaka Reda spojio u jedan. Kapucini potječu iz reforme tadašnjih ogranaka do koje je došlo u 16. stoljeću. Oni nose smeđi habit s velikom i uskom kapuljačom koja je zašivena na tuniku.

Drugi franjevački red čine sestre klarise. Ove franjevke žive prema Pravilu svete Klare iz 1253. godine. Sveta Klara bila je suvremenica svetoga Franje te je uz njegovu pomoć uspostavila kontemplativni red redovnica predanih siromaštvu i molitvi. Sveta je Klara bila duhovna prijateljica svetoga Franje te je na njega imala velik utjecaj, a samim time i na razvoj franjevačkog pokreta.

Treći franjevački red ima tri dijela. Prije svega, tu su brojni muški redovi, poput Trećoredaca, Fratara pomirenja, Fratara obnove, Franjevačke braće mira, Franjevačke braće Brooklyna, itd.

Potom, postoje na tisuće franjevačkih zajednica redovnica s dugom poviješću i sa snažnim utjecajem na brojnim mjestima. Naposljetku, Treći red uključuje i Franjevački svjetovni red, koji se sastoji od laika – kako samaca, tako i onih u braku – koji slijede posebno pravilo franjevačkoga života. Oni, naime, žive po Pravilu Trećega reda svetoga Franje pape Pavla VI., sastavljenog 1974.

Sva tri ogranka imaju svoje početke u vremenu svetoga Franje, što svakako svjedoči o svekolikosti njegova svjedočanstva i njegove poruke, kao i o potrebi za njenim izražavanjem kroz  brojne oblike. Uz Franju kao našega duhovnoga oca i Klaru kao našu duhovnu majku, svi smo si međusobno braća i sestre unutar franjevačkoga pokreta, a time ujedno i braća i sestre svoj Božjoj djeci i svemu što je Bog stvorio. Povremeno se ogranci okupljaju kako bi se posvetili nekoj zajedničkoj službi. Možda je najbolji primjer za to udruga “Franciscans International”, nevladina organizacija (NVO ili NGO) koja djeluje pri Ujedinjenim narodima te se smatra jednom od najsnažnijih tamošnjih nevladinih organizacija.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV