Kontakt

kontakt

HRVATSKA PROVINCIJA SV. JERONIMA FRANJEVACA KONVENTUALACA

Sveti Duh 31
10000 Zagreb
Tel.: 01/3771-888
01/3771-444
Fax.: 01/3773-754
Mail: ofmconv@ofmconv.hr

OIB: 69422821370

Žiro račun: Zagrebačka banka Zagreb, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Zagreb, IBAN: HR3923600001101567558

Devizni račun: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Zagreb,
SWIFT ZABA HR 2X –2500-3636631, IBAN: HR3923600001101567558

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV