Primopredaja gvardijanske službe u Samostanu Svetog Duha u Zagrebu

U samostanu Svetog Duha u Zagrebu, 15. lipnja 2022. godine izvršena je primopredaja gvardijanske službe između dosadašnjeg gvardijana fra Tomislava Glavnika i novog gvardijana fra Josipa Petonjića. Primopredaja gvardijanske službe izvršena je na samostanskom kapitulu pod predsjedanjem provincijalnog ministra fra Miljenka Hontića.

Fra Josip Petonjić rođen je 08. rujna 1987. u Jajcu (Bih), svečane zavjete u Redu franjevaca konventualaca položio je 04. listopada 2011. godine u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 15. lipnja 2013. godine u Zagrebu. Osnovni studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a postdiplomski studij iz duhovnosti sa specijalizacijom za odgoj svećeničkih i redovničkih kandidata završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (2014.-2016.). U Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca do sada je bio odgojitelj sjemeništaraca i postulanata, a bio je još na službama u Vinkovcima, Zagrebu, Cresu i u Splitu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV