Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za smještaj, donijelo je odluku o smještaju za studente vodeći se načelima koja su sadržana u uvjetima natječaja.

Studenti koji su dobili besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2021./2. su:

 • Barukčić Tadija, Velika Kopanica
 • Bumbak Jeronim, Šibenik
 • Cikoja Luka, Bjelovar
 • Čulinović Ivan, Pula
 • Dobrijević Tomislav, Čeminac
 • Flajsig Marko, Požega
 • Krobot Tomislav, Sračinec
 • Ladić Domagoj, Đakovo
 • Leovac Matej, Domaljevac (BiH)
 • Majstorović Emanuel, Vođinci
 • Mejić Jakov, Šibenik
 • Počekal David, Sisak
 • Prpić Luka, Nova Gradiška
 • Radošević Josip, Busovača (BiH)
 • Šaravanja Lovro, Mostar (BiH)

U Zagrebu, 2.rujna 2021.
fra Vladimir Vidović,
ravnatelj Doma sv. Antuna

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV