Sretan Uskrs!

„Ivanu, koji nikada nije izdao Gospodina, u kojemu ljubav plamsa kao svijetli Božji dar, odmah biva jasno što se dogodilo. Upoznao je Ljubav Isusovu do svršetka i na križu, pa može pred praznim grobom prodrijeti u tajnu toga groba, u Kristovu proslavu. Petar, kojega ispunja valovlje nesigurnosti i sumnja, nakon izdaje, vidio je prazan grob, osjeća da se nešto tajanstveno tu zbilo, ali što? Ostaje mu skriveno. Samo kad će ljubav u njemu doseći razinu Ivanove, kod ukazanja Gospodinova, povjerovat će i toj ljubavi.“
(Dr. Celestin Tomić)


Poštovani!

U vremenu velikih egzistencijalnih nesigurnosti, uzdrmani stresovima i potresima, iskustvenije svjesni vlastite ranjivosti, vapimo za novim svijetom. Obasjani uskrsnim Otajstvom ne mirimo se tek obnovom staroga, nego čeznemo za potpuno novim svijetom u kojemu „više neće biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti“
(Otk 21,4).

U toj eshatološkoj čežnji želim Vam SRETAN USKRS
u Godini sv. Josipa, zaštitnika naše Domovine!

Fra Josip Blažević,
provincijalni ministar

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV