Fra Tomislav Mrkonjić imenovan konzultorom Kongregacije za proglašenje svetaca

L’Osservatore romano od 1. studenoga 2014. godine objavio je vijest da je naš subrat fra Tomislav Mrkonjić, vatikanski arhivar imenovan konzultorom Kongregacije za proglašenje svetaca. Fra Tomislav je također profesor arhivistike na Papinskom sveučilištu Gregoriana te na Papinskom teološkom fakultetu sv. Bonaventure u Rimu profesor povijesti Crkve i latinskoga.

Fra Tomislavu od srca u ime cijele Provincije čestitamo i radujemo se zajedno s njim zbog ovog velikog postignuća.

Mrkonjic

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV