„Trinaest utoraka“ u Svetištu sv. Nikole Tavelića u Šibeniku

Detaljnije ovdje

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV