Trajna formacija braće u Beču

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV