Svečano euharistijsko slavlje o proglašenju crkve Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu „basilica minor“, koji predslavi zagrebački nadbiskup Josip Bozanić

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV