Svečani zavjeti fra Matea Vujčića (za vrijeme euharistijskog slavlja s početkom u 11:30) u crkvi sv. Franje u Puli

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV