Planerski sastanak gvardijana u Samostanu Sv. Franje u Puli

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV