II. turnus duhovnih vježbi na Cresu: voditelj fra Ante Vučković

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV