I. turnus duhovnih vježbi u Olimju (Slovenija), voditelj fra Marinko Šakota

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV