Rim: fra Željko Klarić završio stupanj licencijata

Dana 23. lipnja 2021. fra Željko Klarić je stekao naslov licence na Institutu za brak i obitelj Lateranskog Sveučilišta.

Nakon dvije godine studija teologije braka i obitelji fra Željko Klarić je uspješno položio završni ispit koji obuhvaća u prvom dijelu predavanje na određenu temu, a potom obranu licencijatskog rada. Predavanje tzv. Lectio coram fra Željko je održao na temu “Teologija braka Drugog vatikanskog sabora”. Iako se radi o vrlo širokoj temi prisutni profesori su istaknuli kako ju je student kvalitetno prezentirao.

Potom je uslijedila obrana licencijatskog rada naslovljenog „Fede, speranza e carità nella salvezza del sacramento del matrimonio – nelle prospettiva delle tre encicliche Lumen fidei, Spe salvi e Deus caritas est“, te izrađenog pod mentorstvom Prof. dr. s. Alexandre Diriart. Fra Željko je u raspravi osobit naglasak stavio na važnost kreposti nade za obitelj, što su prisutni profesori zdušno podržali i naglasili kako to odražava duh enciklike pape Franje Amoris Letitiae. U raspravi je svakako bilo govora i o drugim dvjema krepostima vjeri i ljubavi opisanima u radu te neminovnima za duboko iskustvo sakramenta braka.

Osim mentorice članovi ispitne komisije bili su prof. dr. Gilfredo Marengo, prodekan i ujedno predjsednik Komisije, te prof. dr. Pier Davide Guenzi, docent na Institutu. Po završetku izlaganja profesori su, nakon kratkih konzultacija, pohvalili fra Željka udijelivši mu ukupnu ocjenu rada, izlaganja i studija Summa cum Laude. Predsjednik komisije je ujedno potaknuo kandidata na daljnje znanstveno bavljenje tematikom braka i obitelji, te izrazio želju za mogućim nastavkom studija.

Na završni fra Željkov ispit pristigle su i majka Kaja, sestre Ivanka i Mirjana i tetka s. Miroslava, koji ovih dana borave u Rimu. Prisustvovali su također i subraća fra Zvonimir Pervan i fra Zlatko Vlahek te još nekolicina studentovih kolega s Instituta.

Fra Željko potječe iz brojne obitelji gdje je izbliza imao priliku upoznati ljepotu obitelji te važnost braka i obitelji za ljudski i kršćanski rast i razvoj svakog pojedinca. Ujedno se dosadašnjim djelovanjem u župama gdje je bio na službi upoznao prilično dobro s pastoralom obitelji. Odatle njegovo intenzivno zanimanje i za teološki govor o braku i obitelji. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku, gdje postaje član samostana sv. Frane u Šibeniku te župnik župe Vidici. Čestitamo mu i na ovom važnom koraku njegove redovničke i svećeničke formacije i molimo Božji blagoslov i uspjeh u daljnjem radu.

Fra Zvonimir Pervan

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV