Novo izdanje: „Konventualni franjevci u Hrvata“

Pod gornjim naslovom fra Ljudevit Maračić sabrao je 25 svojih raznih povijesnih radova, dosad objavljenih (a ima i neobjavljenih) u raznim domaćim i stranima časopisima i ukoričio u jedno poveće izdanje. Djelo ima 520 stranica, podijeljeno je u četiri velika razdjeljka, prema geografskoj ili sadržajnoj tematici, gotovo isključivo vezano uz Istru i Dalmaciju. Autor ponajviše zahvaljujući arhivskom istraživanju nudi ovdje pregršt priloga i pabiraka iz naše provincijske prošlosti. Djelo su zajedno izdali Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i „Kršćanska sadašnjost“ iz Zagreba. Djelo su recenzirali dr. Ivan Armanda (Hrvatski leksikografski zavod) i dr. Lovorka Čoralić (Hrvatski povijesni institut). – Prvi recenzent, dr. Ivan Armanda, među ostalim ističe: „Radovi dokazuju da franjevci konventualci u hrvatskim krajevima, vjerni idealima i ‘očinskom savjetu’ sv. Franje Asiškoga, nisu samo sebi živjeli nego su i drugima koristili. Stoga je i njihova povijest, uključujući teme obrađene u ovoj knjizi, i drugima korisna. U to će se uvjeriti svi koji uzmu u ruke ovu knjigu, pisanu jednostavnim stilom i stoga pristupačnu široj publici. Ove karakteristike rese i druge Maračićeve radove, a utemeljenost na objavljenim i neobjavljenim vrelima, pri čemu je potonja osobito crpio iz samostanskih arhiva svoje redovničke zajednice i iz središnjega provincijskoga arhiva u Zagrebu, daje osobitu vrijednost i nepobitni znanstveni karakter njegovim historiografskim radovima.“ A recenzentica dr. Lovorka Čoralić izdvaja: „Rukopis koji je ovdje predstavljen i recenziran zavrjeđuje sve pohvale. Minucioznost pristupanju problematici danas i nije učestala pojava u nestrpljivih povjesničara željnih brzih rezultata, a ovdje se zrcali dugogodišnja predanost i vrhunsko poznavanje arhivskoga gradiva s obje strane jadranskih obala. Gradivo i teme koje fra Ljudevit obrađuje mogle bi, u rukama povjesničara koji nisu skloni toleranciji, izazvati oprečne stavove na hrvatsko-talijanskim relacijama, kako onima kulturnoga i vjerskog obilježja, tako i onima koji se odnose na vječno propitkivanje nacionalnih identiteta. Fra Ljudevit je daleko iznad toga. Smjeran, objektivan, znanstven i ponajprije miroljubiv i osjetljiv na sva turbulentna vremena koja su se prelamala kroz prostore koje obrađuje.“ – Knjigu mogu dobiti sva zainteresirana braća naše Provincije.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV