Primanje službe akolitata

U svibnju – Marijinu mjesecu – naša klerikatska zajednica imala je razloga za radost. Naime dvojica naših bogoslova (fra Mateo Vujčić i fra Erik Matejak), nakon što su prije šest mjeseci primili službu lektorata, 5. svibnja primili su od provincijalnog ministra fra Josipa Blaževića i službu akolitata. Sam fra Josip Blažević osvrnuo se u svojoj propovijedi na život čovjeka i kršćanina danas te ga je prispodobio s pričom o stablu koje na izvan izgleda lijepo i svježe, dok je unutra pojedeno od mrava. Dakle, ako bi se netko pokušao nasloniti na njega ono bi se raspalo i pokazalo svoju stvarnost. Sukus svega bilo bi kako je neophodno ostati stalno ostati navezan na Krista (prispodoba o trsu i lozi – evanđelje dana). Nakon primanja službe cijela klerikatska zajednica ostala je na kratkom i slatkom druženju. Treba istaknuti kako je otac provincijal na samome početku pozdravio i novoga člana zajednice, tek pristiglog postulanata Antonia Knezovića (koji je doputovao sa Cresa gdje je bio tijekom svoje prve godine postulature). Zahvalni svima, a ponajviše trojedinome Bogu, na ovome malenome slavlju posebno hvala i fra Ljudevitu A. Maračiću, duhovniku klerikatske zajednice, koji je jednako tako bio prisutan.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV