Završen prvi turnus duhovnih vježbi u Zagrebu

Na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2021., završio je prvi turnus ovogodišnjih duhovnih vježbi u Zagrebu, pod vodstvom monfortanca p. Miljenka Sušca, koje su započele u nedjelju navečer 14. ožujka. Tema je bila „Put prosvjetljenja“. Nakon prošlogodišnje teme „Puta čišćenja“, isti voditelj je sudionike uputio korak dalje na putu duhovnoga rasta, njegovih faza, razvoja i zastoja. Služio se djelima svetaca mistične tradicije, od Ljudedevita Monfortskoga, Alojzija Liguorija, Katarine Sijenske, Franje Saleškoga i Terezije Avilske, pa sve do sv. Franje i sv. Bonaventure. Na godinu je predviđena posljednja faza, „Put sjedinjenja“.

Na duhovnim vježbama sudjelovalo je petnaestak braće. Slijedeći turnus održat će se u Cresu, od 5. do 10. rujna.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV