Iz kronike creskih postulanata

Postulatura prve godine za našu Provinciju redovito se odvija u creskom samostanu sv. Frane, a postulanti na želju njihova magistra, fra Josipa Petonjića, redovito vode kroniku događanja i susreta, iz koje izdvajamo samo kronologiju prve polovice ožujka, kako bi i ostala braća u Provinciji upoznala ovogodišnje postulante i dio njihova života. Tekst je popraćen fotografijama, ne baš visoke kvalitete, ali ipak dovoljno prepoznatljivima.


Pula, Sveti Franjo, 1. ožujka: U samostanu sv. Franje u Puli održan je 1. ožujka 2021. godine korizmeni susret braće u sklopu redovitoga bratskog pohoda provincijskog ministra fra Josipa Blaževića. Domaćini susreta bila su braća pulskoga samostana, na čelu sa gvardijanom fra Đurom Hontićem, uz ostalu braću samostana, a susretu su nazočila i braća creskoga samostana, predvođena gvardijanom fra Vitom Glavašem, te postulanti prve godine Josip Bulat i Antonio Knezović. Postulantima je ovo bio prvi pohod nekom od samostana konventualne franjevačke obitelji u Provinciji jer posebne okolnosti u virusnoj pandemiji ne dopuštaju češće susrete.

Službeni dio susreta započeo je pjevanom molitvom šestoga časa, a zatim je provincijski ministar održao korizmenu meditaciju na temelju evanđeoske perikope iz Markova evanđelja (Mk 14, 3-9), koja govori o Isusovom pomazanju u Betaniji. Fra Josip Blažević istaknuo je veliku simboliku neobične geste nepoznate žene u kući Šimuna Gubavca, u kojoj ona razbija alabastrenu posudu kako bi izlila miomirisnu pomast na Isusa. Iako žena naoko „trati“ skupocjenu pomast, a apostoli zbog toga negoduju, Isus je na iznenađenje ostalih brani.

Fra Josip je tijekom meditacije istaknuo kako je poruka ovoga evanđeoskog teksta ta da za Isusa ništa ne treba biti previše te kako i naši životi (kao redovničke braće) trebaju postati „razbijene alabastrene posude“, šireći na taj način Božji miomiris u sredini u kojoj živimo. Ova gesta (osim što anticipira pomazanje za Isusov ukop) poziv je na velikodušnost braće, a naročito u vlastitim redovničkim zajednicama, gdje najčešće dolazimo u opasnost osuđivanja drugih poput Isusovih učenika koji su osudili ovu nepoznatu ženu.

Susret je nastavljen bratskim druženjem i zajedničkim ručkom, nakon kojega je gvardijan pulskoga samostana fra Đuro Hontić proveo postulante kroz grad Pulu i upoznao ih sa gradskim znamenitostima.

Braća pulskoga samostana pokazala su se kao srdačni domaćini koji znaju „razbiti alabastrene posude“, kako bi se braća koju su ugostila osjećala ugodno i dobrodošlo.


Cres, Samostan sv. Frane, 8.-11. ožujka: U samostanu sv. Frane u Cresu održan je od 8. do 11. ožujka 2021. godine susret tajnika Provincije, fra Ljudevita Maračića, sa postulantima prve godine, Antoniom Knezovićem i Josipom Bulatom. Susret je organiziran u sklopu formacije postulanata prve godine, tijekom kojeg je održano nekoliko predavanja povezanih s obveznim temama koje se obrađuju tijekom formacije.

Prvi dio susreta obuhvatio je predavanja povezana s temeljnim dokumentima našega Reda koji se tiču formacije kandidata za redovnički stalež u Redu franjevaca konventualaca, a to su: Discepolato francescano (U Franjinoj školi) i Ratio studiorum. Govoreći o glavnim naglascima dokumenata, kao primjerice o važnosti intelektualne i duhovne formacije, fra Ljudevit je također naglasio i psihološki element u formaciji, koji je nadasve važan, jer kao redovnici najprije smo ljudi – psihološka i društvena bića, a onda i duhovna bića. U tom smislu je najvažnije dobro upoznati sebe, kako su to govorili stari Grci, jer ćemo na taj način znati kako reagirati u određenim situacijama, a još važnije, znat ćemo kako preduhitriti svoje loše reakcije u kriznim situacijama.

U drugom dijelu susreta održana su predavanja koja se tiču povijesti našega Reda, a posebno naše Provincije. Tijekom ovih predavanja postulanti su mogli čuti vrlo objektivne informacije koje su iznesene sine ira et studio. Misao vodilja u predavanjima bila je: dobre strane povijesti isticati, ali loše ne skrivati, već otvoreno o njima govoriti jer „prave ljubavi nema bez istine“, kako je istaknuo predavač fra Ljudevit. Tako su postulanti tijekom predavanja mogli čuti o značajnim i mogli bismo reći velikim imenima iz povijesti Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, posebno creskog samostana, kao što su primjerice Bernardino Rizzi, veliki glazbenik i skladatelj, creski sin ili pak znameniti generali Reda Antonio Marcello Petris i Bonaventura Soldatić, kojima cijeli Red franjevaca konventualaca puno duguje zbog njihovih obnoviteljskih ideja i poticaja u ključnim trenucima povijesti Reda. Isto tako moglo se čuti i o tužnim trenucima podjele reda 1517. godine i dekadenciji koja je zahvatila mnogu braću, a koje nije bio pošteđen ni primjerice creski samostan. Fra Ljudevit je tijekom predavanja istaknuo i druge svijetle likove iz povijesti Reda, kao što su sv. Nikola Tavilić ili blaženi Oton iz Pule, a govorio je s puno oduševljenja i o lijepim primjerima bratskoga pomaganja i susreta između braće našega Reda i onih opservantske provenijencije. Božja ljubav na koncu ne gleda na boju redovničkog habita nego na blago i milosrdno srce braće.

U trećem i posljednjem dijelu susreta fra Ljudevit se dotaknuo sadašnjeg stanja Provincije te iznio procjene kako bi se život Reda u Provinciji sv. Jeronima mogao nastaviti u budućnosti, istaknuvši kako je život braće u zajednici s najmanje tri ili više člana jedina alternativa i autentično svjedočanstvo za Crkvu 21. stoljeća, ali i cjelokupno društvo koje već odavno ne živi u kršćanskoj paradigmi pa su svjedočanstva autentičnog redovničkog života i više nego potrebna.

Na koncu je fra Ljudevit s postulantima obišao creski samostan i u njemu važne dijelove kao što su knjižnica, arhiv, muzej i crkva, te uz svoje vodstvo otkrio postulantima njima još nepoznate činjenice koje se tiču samostana s ponekom reminiscencijom na vlastiti redovnički put i život u istom samostanu. Susret je bilo veliko obogaćenje za postulante, s vjerom i nadom da je to obogaćenje bilo obostrano.

Josip Bulat i Antonio Knezović, postulanti prve godine

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV