Posljedice potresa u Sisku

Draga braćo, zahvaljujemo svima na brizi i porukama ohrabrena koja ste nam uputili. Nažalost nismo možda uspjeli odgovoriti na sve pozive i poruke radi nefunkcioniranja tele operatera. Uglavnom, fra Antun i ja smo živi i zdravi. Bogu hvala, koliko nam je poznato na području naše župe nema poginulih ili teže ozlijeđenih. Mahom su stradali dimnjaci i krovišta, ispucali zidovi i u ljudima je prisutan strah. I u ovim trenucima, tlo pod nama podrhtava. Iza nas je slabo prospavna noć i nadamo se da se neće ponoviti udar jučerašnje snage. Mnogi su od vas ponudili pomoć. Koliko smo upoznati sa situacijom, mislim da hrane i higijenskih potrepština za sada ima dovoljno. Jedino što će trebati kroz ovih nekoliko dana je građevinski materijal. Bogu hvala, iako je kraj prosinca, temperature nisu zimske, jedino je problem kiša. Ukoliko netko želi poslati novčanu pomoć naš broj računa je:

Privredna Banka Zagreb

SAMOSTAN SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG

HR0923400091110139459

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV