Potres u knjižnici

Nakon nedjeljnog potresa koji je teško oštetio grad Zagreb i okolicu, našu Provincijsku knjižnicu samo je protresao, pa se dobar dio knjiga našao na podu. Situaciju je snimio fra Franjo Čolakovac. Sreća da nije bilo veće štete! (LjM)

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV