Adventski susret u Hanau

Hanau. Provincijal fra Josip Blažević posjetio je braću u Njemačkoj u okviru redovitih adventskih susreta u ponedjeljak 9. prosinca 2019. Izvrstan domaćin susreta bio je i ovaj puta fra Ivan Kovačević u Hanau. Sudjelovali su fra Paško Manduruć iz Wurzburga, fra Ivan Kovačević u Hanau i fra Milan Gelo na studiju u Tubingenu. Fra Pero Šestak ispričao je svoje sudjelovanje. Provincijal je stigao večer ranije u društvu slovenskog provincijala fra Igora Salmića koji su prenoćili u Hanau, na putu prema Nizozemskoj (Steylu), gdje su zajedno sudjelovali na susretu provincijala srednje Europe.

Susret u Hanau započeo je okupljanjem braće u 10.00 sati.

Uslijedio je kratki adventski nagovor provincijala i diskusija, ručak u obližnjem hrvatskom restoranu, potom su dvojica provincijala proslijedila put prema Nizozemskoj.

Provincijal zahvaljuje braći na srdačnom prijemu a fra Ivanu Kovačeviću na gostoprimstvu koje se pamti i velikodušnom preuzimanju troškova susreta.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV