Održana duhovna obnova za mlade „Tečaj Filip“

U organizaciji Centra za promociju duhovnih zvanja i radu sa mladima, pod vodstvom fra Stjepana Brčine i Evangelizacijske zajednice mladih „Sv. Maksimilijan  Kolbe“, u župi sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu održana je duhovna obnova za mlade „Tečaj Filip“ od 15. do 17. studenog  2019. godine.

Skoro stotinjak mladih imalo je priliku slušati o temeljnim istinama katoličke vjere na jedan novi, kreativni način. „Tečaj Filip“ prvi je od tečajeva u Školi nove evangelizacije. Sam tečaj nije tipična duhovna obnova, već model suvremenog i kreativnog naviještanja Evanđelja gdje se kroz povezane kateheze uči kako kroz igru, pjesmu i osobno svjedočanstvo naviještati osnovne tajne vjere. Kroz kreativne kateheze, dinamike, rad u grupama, pjesme, animacije, igrokaze, druženje molitvu, razmatranje Božje riječi i euharistiju, želi se potaknuti mlade da i sami budu evangelizatori – živi svjedoci svoje vjere u svakodnevnom životu, oni koji će hrabro u današnjem svijetu naviještati živoga Boga.

Martina Eršeg

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV