Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna.
Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo za smještaj donijelo je odluku o smještaju za studente vodeći se načelima koja su sadržana u uvjetima natječaja.
Studenti koji su ostvarili pravo na besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2019./20. su:

Bumbak Jeronim

Cikoja Ivan

Čulinović Ivan

Dobrijević Tomislav

Drožđek Antun Tonči

Flajsig Marko

Füzy Marko

Mareković Josip

Pavić Ante

Počekal David

Sedlar Jakov

Sedlar Filip

Šaravanja Lovro

Širić Patrik

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV