Natječaj za besplatni smještaj studenata u Domu sv. Antuna Padovanskoga

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisuje Natječaj za besplatni smještaj studenata u „Domu sv. Antuna Padovanskoga” u Zagrebu, Sveti Duh 33, za akademsku godinu 2019./2020.

Smještaj je namijenjen katoličkim studentima svih fakulteta, isključivo mladićima. Prednost će imati kandidati slabijeg imovinskog stanja i boljeg prosjeka ocjena, iz obitelji s brojnijom djecom, koji već ne uživaju studentsku stipendiju, ili neku drugu financijsku pomoć slične kategorije.

Prilikom javljanja na natječaj potrebno je priložiti pisanu molbu s obrazloženjem zbog čega kandidat traži smještaj u „Domu sv. Antuna Padovanskoga”. Slabo imovinsko stanje u obitelji potrebno je potkrijepiti potvrdom socijalnog ureda. Potrebno je, također, priložiti pismenu preporuku vlastitog župnika koji poznaje kandidata s jamstvom da je kandidat praktični vjernik; presliku osobne iskaznice; krsnog lista; rodnog lista; domovnice; maturalne svjedodžbe; potvrdu o upisanom fakultetu; potvrde i priznanja o sudjelovanju na natjecanjima na svim razinama i postignuta priznanja i nagrade (ako ih kandidat ima) kao i potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.

Uvjet za produženje boravka u Domu sv. Antuna za narednu godinu jest potvrda da je student u ljetnom ispitnom roku položio sve ispite iz protekle godine.

Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se do 19. kolovoza 2019. godine.

Prijave slati na adresu:
Dom sv. Antuna Padovanskoga (za natječaj), Sveti Duh 33, 10 000 Zagreb

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama:
www.ofmconv.hr i www.veritas.hr početkom rujna.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV