Priznanje za 25 godina izlaženja ,,Apostola Bezgrešne”

Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo je priznanje za 25 godina izlaženja lista ,,Apostol Bezgrešne”. Nagrada je dodijeljena na 53. Svjetskom danu sredstava društvenih komunikacija, 31. svibnja 2019. u dvorani ,,Bl. Alojzije kard. Stepinac” na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. U najavi je voditeljica programa istaknula: ,,APOSTOL BEZGREŠNE je glasilo članova Vojske Bezgrešne u Hrvatskoj. Ovim podsjećamo kako se nalazimo u godini u kojoj se slavi 125 godina od rođenja sv. Maksimilijana Kolbea koji se posebno istaknuo u apostolatu putem tiska. U vrijeme prije Drugoga svjetskog rata on je glasilo u kojem je promicao marijanske teme tiskao u, za tada, ali i za naše vrijeme ogromnom tiražu. Naš Apostol je na tom tragu, promiče marijanske teme te posadašnjuje one rekli bismo kolbeovske.”

Kao današnji urednik ,,Apostola Bezgrešne” zahvaljujem svim urednicima i suradnicima koji su tijekom ovih 25 godina redovito, gorljivo i svim srcem pripremali glasilo članova Vojske Bezgrešne. Zahvaljujem svim područnim koordinatorima, duhovnim asistentima, mjesnim bratstvima i članovima VB koji su svojim tekstovima doprinosili bogatstvu sadržaja ,,Apostola Bezgrešne”. Hvala upravama Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca koje su tijekom 25 godina podržavale i pratile izlaženje ovoga glasila!

Zdravko Tuba, nacionalni asistent MI – VB i urednik Apostola Bezgrešne

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV