Ovogodišnji susret/srečanje sa slovenskom braćom

Prema tradiciji koja traje već nekoliko desetljeća, ovog proljeća održan je uobičajeni zajednički susret (popularno zvano „Srečanje“), u kojemu su sudjelovala braća iz Hrvatske provincije sv. Jeronima i Slovenske province sv. Jožefa. S hrvatske strane sudjelovalo je dvadesetak braće (uključivši i neke postulante), a sa slovenske strane nešto više njih, u svemu negdje oko 45 sudionika.  Slovenski domaćin u program susreta uvrstio je posjet Mariboru, gdje su braća imala prigodu temeljito razgledati obnovljeni bivši minoritski samostan (ukinut za cara Josipa II.), koji danas služi u kulturno-umjetničke namjene (samostan kao kazalište mladih, a crkva kao koncertna dvorana). Euharistijsko slavlje održano je u mariborskoj katedrali, nad grobom bl. Martina Slomšeka, prvoga slovenskog blaženika, gdje je sudionike najprije pozdravio mariborski nadbiskup isusovac Alojz Cvikl, a potom je pod predsjedanjem slovenskog provincijala p. Igora Slamiča (koji je i održao prigodnu homiliju), slavljena sveta misa. U euharistiji su se izmjenjivale molitve i pjesme na oba jezika, a ovaj put čula se i rumunjska riječ, jer su susretu prisustvovala i dva rumunjska subrata, sa svake strane po jedan. Euharistijska molitva tradicionalno je izgovorena na latinskom jeziku, što je starijoj braći zasigurno navrlo sjećanje u srce, a mlađoj bila prigoda doživljaja iskustva nekadašnjih naraštaja. Susret je nastavljen i završen u restoranu „Štajerska hiša kulinarika“ u Gočovi, gdje su održane zdravice i razmijenjeni darovi. U večernjim satima braća su krenula svojim kućama, većina u Zagreb (desetak), a ostali na druga odredišta (Cres, Split, Šibenik, Novi Marof, Molve).

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV