Zajednička sjednica slovenskog i hrvatskog Definitorija

Ovogodišnji zajednički susret/sjednica Definitorija Hrvatske i Slovenske provincije franjevaca konventualaca održan je u Ptuju, u srijedu, 20. veljače o. g. Prisustvovali su svi članovi obaju definitorija. Šestorica s hrvatske (fra Josip Blažević, fra Tomislav Glavnik, fra Ljudevit Maračić, fra Ivan Bradarić, fra Vitomir Glavaš i fra Stjepan Brčina) i petorica sa slovenske strane (fra Igor Salmič, fra Slavko Strmšek, fra Danilo Holc, fra Christian Balint i fra Anton Brinjovc), u svemu jedanaest sudionika. Sjednica je počela u 10,00 sati, kratkom molitvom/razmatranjem Pohvala kreposti sv. Franje Asiškoga. Potom je provincijski ministar-domaćin fra Igor Salmič uz pozdrav izrazio želju da se i dalje očuva naša povezanost i nastavi tradicija sastajanja, a hrvatski provincijal, fra Josip Blažević, uz zahvalu za gostoprimstvo potvrdio nakanu da se suradnja nastavi i dogodine sjednica održi u Hrvatskoj.

1. Izmijenjene su informacije i iskustva nakon provincijskih kapitula, koje su obje provincije slavile prošlog proljeća, koje su popratile i određene teškoće, kao što su smrti i bolesti neke braće, napuštanja Reda i svećeništva, manjak zvanja. Od pozitivnih iskustava istaknuto je izdavanje cjelokupnih spisa sv. Maksimilijan Kolbea, održavanje Dana otvorenih vrata klerikata i usvajanje programa sa zajedničkim temama duhovnih obnova u svim samostanima Provincije, priprava za proslavu sv. Nikole Tavilića 2020. godine, na koju je neformalno poziv upućen Slovenskom definitoriju.

2. Izmijenjena su iskustva u vezi s odlukama i ostvarenjima Četverogodišnjega provincijskog plana, te su razmijenjeni dokumenti obiju strana. U sklopu toga razmijenjene su i informacije o stanju u odgojnim ustanovama obiju provincija, koje je posebno teško na slovenskoj strani.

3. Dosta se vremena posvetilo konkretnom ostvarenju projekta nazočnosti u Danskoj. Hrvatska provincija preuzela je kanonsku obvezu brige za međunarodnu kuću/samostan u Kopenhagenu, gdje trenutno borave tri člana iz različitih provincija, jedan iz Hrvatske, jedan iz Slovenije i jedan s Filipina. Dogovoreno je da se kao gvardijan predloži fra Tomislav Cvetko, a p. Tomaž Majcen da nastavi voditi ekonomiju. Treba svakako ići za sklapanjem ugovora, gdje će detaljnije biti uređeni pravno-ekonomski odnosi zajednice prema matičnim provincijama, Redu i biskupiji.

4. Uslijedio je konačan dogovor o skorim zajedničkim susretima: trajnoj formaciji gvardijana u Cresu (18-21. ožujka), skupu odgojitelja CEF-a i FIMP-a u Zagrebu (23-25. ožujka), tradicionalnom srečanju/susretu članova obiju provincija u Sloveniji (Ptuj/Maribor, 20. travnja) i jesenskom zajedničkom susretu postnovaka/klerika, koji bi trebao biti u Splitu i Šibeniku (vjerojatno 12. i 13. listopada, što još treba precizirati). Organizacijske troškove susreta gvardijana provincije će međusobno podijeliti, a sudionici će pridonijeti misnim intencijama.

5. Slovenski provincijal podsjetio je da njihova Provincija planira proslavu pedesete obljetnice osamostaljenja (2022.), a pridodana je i želja da se komemorira stogodišnjica ptujskog konvikta i gimnazije, koja je bila zajednička za pitomce iz Hrvatske i Slovenije.

– Zaključeno je da idući susret dvaju definitorija u veljači, kao i srečanje/susret braće bude iduće godine u Hrvatskoj. Zajednička sjednica završena je 12,15 sati molitvom Srednjeg časa u samostanskoj kapelici, i potom bratskim objedom/kosilom i samostanskoj blagovaonici, gdje su se pridružila i neka braća ptujskog samostana.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV