Objavljen novi šematizam

Pred tjedan dana objavljen je „Šematizam 2018.“ naše Provincije, s novim adresama i ostalim podatcima braće i samostana na dan 31. prosinca 2018. Braća u Provinciji dobila su po jedan primjerak ovog sveščića preko svojih gvardijana, kojima je na sastanku uručen određeni broj primjeraka, za svakog člana samostana. Braća u inozemstvu dobit će svoj primjerak poštanskim putem, nadamo se vrlo brzo. – Uz „Šematizam 2018.“ nalaze se i „Molitvene nakane“ pred Generalni kapitul, na koje Generalna uprava Reda poziva svu braću u Redu, da počevši tri mjeseca pred početak Kapitula i molitvenim putem prate ovaj važan događaj u životu Reda. Predlaže se da se molitvom za Kapitul počne 17. veljače, kako je i naznačeno na priloženim sličicama s molitvenom nakanom na poleđini.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV