Predstavljanje drugog sveska Spisa svetoga Maksimilijana Kolbea

Predstavljanje drugog sveska Spisa sv. Maksimilijana Kolbea održano je na svetkovinu Bezgrešne, 8. prosinca 2018. godine u župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Drugi svezak Spisa sv. Maksimilijana Kolbea predstavili su fra Vladimir Vidović, glavni urednik Veritasa – Glasnika sv. Antuna Padovanskoga i fra Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske Bezgrešne. U ime odsutnog provincijalnog ministra fra Josipa Blaževića predavanje pod naslovom Masonerija u Kolbeovim Spisima pročitao je fra Vladimir Vidović.

Fra Vladimir je pozdravljajući sve prisutne izrazio veliku radost što hrvatskoj javnosti može predstaviti monumentalno djelo drugi svezak Spisa sv. Maksimilijana. Od iznimne je važnosti kada se na jedan jezik prevodi sveukupno životno stvaralaštvo velikana duhovne misli kao što je sv. Maksimilijan Kolbe. Ovaj drugi svezak sadrži sve članke koje je Kolbe objavljivao po raznim listovima, dnevne zapise koje je bilježio, posebno u prvom dijelu života, duhovne napomene, vezane iz duhovne obnove i vježbe, te konačno, začetke teološko-mariološkog djela o Bezgrešnoj, što zbog ratnog stanja, uhićenja i smrti u logoru nikad nije uspio dovršiti.

Fra Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske Bezgrešne istaknuo je kako je drugi svezak Spisa sv. Maksimilijana djelo koje nam donosi proživljenost životnog puta u mislima razuma i srca, u predanju Stvoritelju po potpunom pripadanju Bezgrešnoj zapisanih na ovih gotovo 1000 stranica. Dvije knjige – dvije krune – možemo reći i dva života: jedan za Gospodina u redovništvu i svećeništvu i djelovanju po Vojsci Bezgrešne a drugi za Gospodina po daru života za čovjeka: čistoća i mučeništvo! Uvijek zahtjevne, privlačne i ohrabrujuće vrednote, današnjem vremenu tako potrebne. Nadalje fra Zdravko Tuba je rekao da sv. Maksimilijan Kolbe na putovima traženja suvremenog čovjeka, na putovima poziva novih oblika i načina evangelizacije suvremenog svijeta ponovno snažno progovara, poziva, potiče i primjerom života privlači na put svetosti u predanju Bogu po Bezgrešnoj.

U izlaganju pod naslovom Masonerija u Kolbeovim spisima koje je predviđeno za predstavljanje fra Josip Blažević, provincijalni ministar rekao je da pitanje utjecaja masonerije i danas aktualno kao i u Kolbeovo vrijeme. Povod Kolbeovu osnivanju Vojske Bezgrešne bile su masonske protucrkvene manifestacije koje su svoju kulminaciju dosegle 1917. godine prigodom obilježavanja 200 godina postojanja masonerije (1717.-1917.) kojima je mladi Maksimilijan, još kao bogoslov, nazočio u Rimu.

“Vojska Bezgrešne je marijanska udruga koja za cilj ima ostvarenje obraćenja svih grešnika, općenito shizmatika, heretika, pogana, a posebno slobodnih zidara, pa tako u konačnici ona teži k posvećenju svih pod zaštitom i pod zagovorom Bezgrešne Marije.”

Iz Kolbeovih spisa razvidna je velika ljubav prema masonima, jer su oni naša braća, otkupljena Kristovom krvlju. Sve što Kolbe poduzima u službi je njihovog spasenja. Nigdje u Kolbeovim spisima ne susrećemo tragove prezira ili mržnje prema masonima. Samo tugu zbog njihove izgubljenosti! Nježnom ljubavlju zauzima se za njihovo obraćenje kod svoga Vojskovođe – Bezgrešne. Stoga sam opravdano radostan i ponosan što su Kolbeovi spisi u cijelosti ugledali svjetlo dana na hrvatskom jeziku i postali dostupni svima koji se žele aktivno uključiti u vojsku koju pokreće ljubav spram besmrtnih duša, isktaknuo je fra Josip Blažević.

Za izlaženje drugog sveska jednako kao i prvoga, najveću zaslugu ima neumorna prevoditeljica s poljskog jezika, gđa Jelena Vuković, koja se nije štedjela, a prijevod je obavila prvorazredno i u rekordnom roku. fra Ljudevitu Maračiću napravio je prijevod s latinskog jezika, te lektorirao oba sveska. Profesorica Anđa Jakovljević napravila je korekturu. Velika zahvalnost ide i g. Ivici Beljanu grafičkom uredniku kojemu dugujemo lijepi grafički dizajn obaju svezaka

Izdanje Kolbeovih spisa financijski je pomogao i Poland Translation Program bez čije podrške bi se bilo teško upustiti u ovaj golemi financijski pothvat za koji se nadamo da će uroditi velikim duhovnim plodovima.

Sveti Maksimilijan Kolbe danas je poznat ne samo u Katoličkoj Crkvi nego i u cijelom svijetu. Poznat je kao znamenit Poljak i franjevac, gorljiv štovatelj, utemeljitelj Vojske Bezgrešne, misionar – graditelj poljskoga i japanskoga grada Bezgrešne (Niepokalanowa), prethodnik apostolata suvremenih sredstava društvene komunikacije, a prije svega kao apostol ljubavi koji je u ekstremno teškim uvjetima hitlerovskoga koncentracijskog logora u Auschwitzu pokazao što znači biti čovjek dajući iz ljubavi život za bližnjega. Predstavljanjem drugog sveska Kolbeovih spisa Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Veritas  – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga daju nemjerljiv doprinos duhovnoj literaturi na hrvatskom jezičnom području.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV