Duhovne vježbe – Cres 2018.

U samostanu sv. Frane u Cresu održane su duhovne vježbe od nedjelje 14. listopada do petka 19. listopada. Duhovne vježbe održao je poljski redovnik p. Józef Godlewski, član Družbe misionara Krvi Kristove na temu apostola Petra. Treći turnus duhovnih vježbi okupio je dvanaestoricu braće iz Provincije.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV