Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna.

Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo za smještaj donijelo je odluku o smještaju za studente vodeći se načelima koja su sadržana u uvjetima natječaja.

Studenti koji su ostvarili pravo na besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2018./19. su:

Bumbak Jeronim
Buturić Mihovil
Cikoja Ivan
Čulinović Ivan
Dobrijević Tomislav
Drožđek Antun Tonči
Kalić Ivan
Mandić Antun Lucijan
Mareković Josip
Narančić Mateo
Sedlar Jakov
Šagolj Dario

Pozivaju se studenti koji su ostvarili pravo na besplatan smještaj da se jave ravnatelju Doma sv. Antuna, fra Vladimiru Vidoviću, na broj mobitela
091 / 34 44 340
radi dogovora oko useljenja.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV