“Mladi prema Asizu”

Hrvatska Provincija svetog Jeronima franjevaca konventualaca i Red franjevaca konventualaca organiziraju susret za mlade u Rimu i Asizu od 12. do 19. kolovoza 2018. godine pod nazivom “Mladi prema Asizu”.

Susret je bogat molitvom, katehezama i radionicama na teme srodne franjevačkoj duhovnosti.

Na susretu mogu sudjelovati mladi od 18 do 28 godina.

Dođi, uči, posjeti franjevačka mjesta i druži se s mladima i fratrima iz cijelog svijeta!

Više informacija na plakatu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV