Duhovne vježbe za ministrante 2018.

I ove godine, na samom početku siječnja (5.-7.), održane su duhovne vježbe za ministrante sedmih i osmih razreda. Ovom prilikom sudjelovalo je i nekoliko ministranata srednjoškolse dobi. Tema ovogodišnjih duhovnih vježbi bio je Božji poziv, a samo središte bio je lik svetog Filipa Nerija. Ministranti su se tako mogli upoznati s likom i djelom ovoga sveca, inače vrlo popularnog i danas među građanima Rima. Upravo je sv. Filip Neri bio onaj koji se brinuo za odbačenu i napuštenu djecu o kojoj se nitko drugi nije brinuo, usmjeravajući ih uvijek na put Istine i ljubavi Upravo je on primjer čovjeka koji je pokazao neopisivu gorljivost za onu ist Istinu i ljubav. Također je u sklopu programa održan i križni put na ulicama Zagreba. Ministranti su se zajedno s voditeljem duhovnihvježbi fra Josipom Petonjićem, magistrom sjemeništa i promicateljem za duhovna zvanja, pješačili po Zagrebu čineći postaje na određenim dijelovima grada. Završetak križnoga puta bio je ispred katedrale. Nakon izmoljenog križnog puta ministranti su razgledali Stepinčevu katedralu, te su se pomolili na grobu blaženika. Uz križni put, ministranti su još sudjelovali na molitvi krunice Božanskog milosrđa, na molitvi časoslova, na sv. Misi u sjemenišnoj kapeli, na raznim sportskim igrama. Još su pogledali nekoliko kratkih filmova o duhovnom pozivu, VB, te jedan dugometražni o sv. Filipu Neriju i na samom kraju sudjelovali su na zajedničkoj tomboli s fratrima svetoduškog samostana. Program duhovnih vježbi završio je nedjeljnim ručkom. U programu duhovnih vježbi sudjelovalo je 15 ministranata: 6 iz Vinkovaca, 4 iz Šibenika, 3 iz Galdova – Siska, te dvojica iz Zagreba. Hvala Trojedinome Bogu na daru duhovinh vježbi i vremenu provedenog u zajedništvu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV