Ulazak u postulaturu

Na blagdan rana svetog oca našega Franje 17.09.2017 godine u samostanu Svetoga Frane u Cresu, službeno je započela godina postulature. U ime fra Josipa Blaževića, provincijalnog ministra franjevaca konventualaca, ovogodišnjeg kandidata, Matea Vujčića primio je fra Ferdinand Ćavar. Ovogodišnji kandidat ima 19 godina i dolazi iz župe sv. Ivana Krstitelja – Pula.

Kao dar za ulazak u postulaturu dobio je Bibliju – knjigu žive riječi Božje i znak Tau kao znak milosrđa i pokorničkog života obnovljenog u Kristu.

Za njegov duhovni rast i sazrijevanje u redovničkom pozivu kroz godinu postulatrure, posebnu brigu će voditi njegov magistar fra Stjepan Brčina.

Njega i sve naše kandidate u formaciji preporučam u vaše molitve.

Fra Stjepan Brčina

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV