Smještaj studenata u Domu sv. Antuna Padovanskog u akademskoj godini 2017./2018.

Komisija za dodjeljivanje besplatnog smještaja studentima u Domu sv. Antuna Padovanskog na sjednici održanoj 14. kolovoza 2017. u 17.00 sati, odlučila je da se u akademskoj godini 2017./2018. na smještaj primaju slijedeći studenti:

  1. Mateo Narančić, Vis
  2. Ivan Cikoja, Bjelovar
  3. Mihovil Buturić, Zadar
  4. Dario Šagolj, Sisak
  5. Marino Lukšić, Vis
  6. David Krešan, Sukošan
  7. Filip Sedlar, Čakovec
  8. Marko Antolković, Lonjica
  9. Mario Jajčinović, Sisak
10. 
Antun Tonči Drožđek, Cestica
11. 
Josip Mareković, Pokupsko
12. 
David Počekal, Sisak

Mir i dobro!

Članovi Komisije:
fra Martin Jaković
fra Tomislav Glavnik
fra Nikola Šantek

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV