Natječaj za besplatni smještaj studenata u domu sv. Antuna Padovanskoga

NATJEČAJ ZA BESPLATNI SMJEŠTAJ STUDENATA
U DOMU SV. ANTUNA PADOVANSKOGA
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisuje Natječaj za besplatni smještaj studenata u „Domu sv. Antuna Padovanskoga“ u Zagrebu, Sveti Duh 33, za akademsku godinu 2017./2018. Smještaj je namijenjen katoličkim studentima svih fakulteta, isključivo mladićima, a prednost će imati kandidati slabijeg imovinskog stanja i boljeg prosjeka ocjena, iz obitelji s brojnijom djecom, koji već ne uživaju studentsku stipendiju, ili neku drugu financijsku pomoć slične kategorije. Natječaj je otvoren do 10. kolovoza 2017. godine.

Prilikom prijave na Natječaj potrebno je priložiti:

1. Vlastoručno pisanu molbu s obrazloženjem zbog čega kandidat traži smještaj u “Domu sv. Antuna Padovanskoga”;
2. Slabo imovinsko stanje u obitelji potkrijepiti potvrdom socijalnog ureda;
3. Pismenu preporuku vlastitog župnika koji poznaje kandidata s jamstvom da je kandidat praktični vjernik;
4. Presliku osobne iskaznice;
5. Presliku krsnog lista;
6. Presliku rodnog lista;
7. Presliku domovnice;
8. Presliku maturalne svjedodžbe;
9. Potvrdu o upisanom fakultetu;
10. Potvrde i priznanja o sudjelovanju na natjecanjima na svim nivoima i postignuta priznanja i nagrade (ako ih kandidat ima);
11. Uvjet za produženje boravka u Domu sv. Antuna za narednu godinu jest potvrda da je student u ljetnom ispitnom roku položio sve ispite iz protekle godine.

Rezultati Natječaja biti će obznanjeni u rujanskom broju Veritasa, na oglasnoj ploči Doma sv. Antuna Padovanskog, te na internetskim stranicama
www.ofmconv.hr i www.veritas.hr.

natjecaj

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV