Novi članovi PAMI

Predsjedništvo Papinske međunarodne marijanske akademije (PAMI – Pontificia Academia Mariana Internationalis) na svojoj sjednici, održanoj 16. listopada 2016. u Rimu, jednoglasno je imenovalo prof. dr. sc. Ivana Karlića i doc. dr. sc. s. Valeriju Kovač dopisnim članovima spomenute Akademije.

O tome ih je dopisom iz Vatikana izvijestio predsjednik PAMI-a p. Vincenzo Battaglia. Novi članovi dobili su i svečanu povelju o imenovanju, koju je također potpisao Predsjednik Battaglia.

Prema aktualnom stanju, Hrvatski mariološki institut sada ima 13 članova u PAMI: Petar Lubina (redovni član), Vitomir Belaj, Marijan Biškup, Bonaventura Duda, Hrvatin Gabrijel Jurišić, Ivan Karlić, Vlado Košić, Valerija Kovač, Ljudevit Maračić, Hrvojka Mihanović-Salopek, Marija Mirković (dopisni članovi) te Lovro Cindori i Edo Peričić (počasni članovi).

PAMI

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV