Duhovne vježbe za ministrante u Zagrebu

U već ustaljenom siječanjskom terminu od 4. do 6. siječnja i ove godine održane su duhovne vježbe za ministrante sedmih i osmih razreda. Ovom prilikom sudjelovalo je i nekoliko ministranata srednjoškolse dobi. Bilo je nekoliko različitih tema koje su svaka na svoj način prikazivale znakove i značenje Božjega poziva. Tako je bio prikazan Mojsijev poziv, poziv i poslanje svetoga Maksimilijana Kolbea, poziv i život svete Katarine Laboure, itd. Sve skupa zajedno zaokruženo je temom o „Čudotvornoj medaljici“ i stotoj obljetnici utemeljenja Vojske Bezgrešne.

Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Josip Petonjić, magister sjemeništaraca i promicatelj duhovnih zvanja. U programu mu je pomogao sjemeništarac Erik Matejak koji je aktivno sudjelovao na ovih duhovnim vježbama.

Jednu svetu Misu predslavio je otac Provincijal fra Josip Blažević koji je kroz prizmu smisla života i životnog poslanja govorio o Božjem pozivu. Tijekom duhovnih vježbi u ostvarenju rekreativnog dijela svoju je pomoć dao i fra Ivan M. Lotar.

Na ovogodišnjim duhovnim vježbama sudjelovalo je četrnaest ministranata iz naših župa i samostana: Molve, Novi Marof, Novo Selo-Vinkovci, Sisak; Šibenik i Zagreb.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV