Obnova samostana sv. Antuna u Vinkovcima

Ovih dana završena je kompletna obnova samostana sv. Antuna u Vinkovcima, koja je započela prošle godine. U nastavku radova ove godine, uređen je hodnik u starom dijelu samostana i sakristija. Uređen je vanjski dio tornja, prednji dio crkve, fasada crkve od parka i fasada samostana od ulice te crkva iznutra. Obnovljena je i sva građevinska stolarija na crkvi i u samostanu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV