O. Zlatko Vlahek, OFMConv., novi magistar liturgijskih znanosti

U srijedu 9. studenoga 2016., na Blagdan posvete Lateranske bazilike, u popodnevnim satima na Papinskom liturgijskom institutu pri Papinskom učilištu Sv. Anselma u Rimu, o. Zlatko Vlahek, član Hrvatske provincije franjevaca konventualaca Sv. Jeronima, obranio je magistarski rad s izvrsnom ocjenom i time stekao titulu magistra liturgijskih znanosti.

Ispitno povjerenstvo činili su mentor dr. sc. Pietro Angelo Muroni i cenzor dr. sc. Keith Pecklers SJ.

Magistarski rad, pod naslovom Linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum existere possit (SC 36,2). Il glagolitico croato: una lingua liturgica millenaria alla luce del Concilio Vaticano II; podijeljen je u četiri poglavlja u kojem autor prikazuje važnost liturgijskih slavlja na materinskom jeziku, temeljeći svoje istraživanje na primjeru hrvatskoga naroda koji je stoljećima liturgijska slavlja slavio na staroslavenskom jeziku.

Prva dva poglavlja prikazuju originalnost braće Ćirila i Metoda, koji došavši evangelizirati slavenske narode, uviđaju potrebu prilagodbe liturgije narodu na vlastitom jeziku, što se konkretno očituje u sastavljanju glagoljice i vlastite, staroslavenske liturgije, koja se nije ustezala preuzeti određene dijelove istočne liturgije, kako bi bolje odgovorila na duhovne potrebe slavenskih naroda. U trećem poglavlju autor prikazuje povijesnu nit ostvarenja slavljenja liturgije na materinskom jeziku, s posebnim naglaskom na Drugi vatikanski KONCIL i doprinos hrvatskih biskupa te daljnje postkoncilske dokumente koji govore o procesu inkulturacije liturgije s obzirom na temu materinskog jezika. U posljednjem, četvrtom poglavlju, proces liturgijske inkulturacije hrvatskog naroda prikazan je pod vidom četverostrukih teoloških dimenzija irskog isusovca M. P. Gallaghera.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV