Predstavljena knjiga „U središtu Isus Krist“ fra Nikole M. Roščića

U Splitu je ovih dana, u izdanju Matice Hrvatske ogranka Imotski, tiskana i objavljena knjiga konventualnog franjevca fra Nikole Mate Roščića, pod naslovom „U središtu Isus Krist“ i podnaslovom „Rukovet (ne)običnih vjeropouka“. Knjiga je većeg formata, tiskana u dvobojnoj tehnici na finom papiru i ima 348 stranica. Na zadnjoj omotnoj stranici istaknuto je da knjiga stoji 100 kuna.

Pred nama je šesnaesta knjiga autora o. Nikole Mate Roščića. Bolji poznavatelji njegova literarnog rada, prepoznat će u njegovu stvaralaštvu nekoliko tematskih i literarnih područja: ima kod o. Nikole i poetsko-lirskih radova (San na kamenu, Hrvatski križni put), ima i povijesno-franjevačkih istraživanja (Povijest Provincije s talijanskim prijevodom, monografije splitskog i šibenskog samostana, opis i pitanje dolaska sv. Frane na naše obale), ali su ipak najzapaženija ostvarenja ona koja zadiru na aktualno stanje Crkve i njezina okružja, gdje Roščićev dar oštroumnog zapažanja dolazi do posebnog izražaja (Nismo šutjeli, Bez kruha ne možemo, Revolucije razaraju Krista, da spomenem samo najupadnije, uz onu zaista neobičnog naslova Apologia asinaria, u pohvalu najboljem tovaru svih vremena). U ovu skupinu oštroumnih, apologetskih a ponegdje i polemičkih uradaka, valja smjestiti i djelo koje predstavljamo.

Ovo djelo, u kojemu autor u 23 teološko-literarna ogleda iznosi svoj pogled, svoju vjeru, svoju zauzetost u življenju i naviještanju Isusa Krista, predstavljeno je javnosti u splitskoj crkvi sv. Frane na Obali, u utorak, 8. studenoga 2016. navečer. Crkva je bila popunjena, prisustvovalo je preko stotinu sudionika, koji su u stotinjak minuta pratili predstavljanje trojice stručnjaka i završno slovo samog autora. Najprije je fra Ljudevit Maračić prikazao strukturu djela s više literarnih naglasaka, jer književnost čini sastavnicu mnogih Roščićevih djela, pa i ovoga. U simbolici četveropleta, koji prati svaki ogled, pronašao je ljepotu izričaja, jer kako reče, pozivajući se na poznate klasične izreke da je sve trostruko savršeno, a sve četverostruko lijepo. Tako i tetragram koji slikovito prati svaki ogled, ima namjenu ne samo zorno olakšati čitanje nego i estetski dotjerati ljepotu po(r)uke. Druga dva predstavljača, splitski profesori na Bogoslovnom fakultetu, dr. Ante Mateljan i dr. Mladen Parlov, svaki sa svoje strane osvijetlili su određene teološke naglaske ovog djela, koje doduše ne predstavlja sustavnu teologiju ni cjelovitu teološku misao o Isusu Kristu, nego samo pojedine vidike, pa se zato možda može čitati i na preskoke, s mnogo žara, pažnje i zanimanja. Dr. Mateljan se više zadržao na porukama iz prvog dijela knjige, koji više sadrži biblijske naglaske kristocentralne teologije, dok se dr. Parlov više pozabavio porukama iz drugog dijela knjige, gdje autor prividno izlazi iz zadanog okvira, te raspravlja o marijansko-mariološkim poveznicama, bavi se iznošenjem franjevačkog iskustva u kojemu kristocentralnost predstavlja uvjet bez kojega se ono ne može shvatiti. I tako u još nekim ogledima, koji svi zajedno, opet čine skladan okvir u kojemu je središnji lik Isus Krist. Na kraju predstavljanja okupljenom mnoštvu obratio se sam autor, fra Nikola M. Roščić, istaknuvši da je ovo djelo njegova svojevrsna oporuka, koju je namjeravao dovršiti i ispisati pred godinu dana, kad je proslavio zlatni misnički jubilej. Izražaj je onih misli koje ga zaokupljaju i progone još od studentskih dana u Zagrebu, Rimu i Beču. Knjiga ne predstavlja cjelokupni nauk o Isusu Kristu, nije snop (mnoštvo požnjevenih vlati) već rukovet (kitica nabranog cvijeća), namijenjena je prvotno onima koji su usmjereni na vjerski odgoj, a dobro može doći i svim ostalim vjernicima. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovome napornom procesu nastanka i tiskanja ovog djela (od pokojnih profesora do prisutnih dobrotvora), ostavivši ipak otvorenom mogućnost odškrinutih vrata da se opet pojavi s nekim teološko-literarnim uratkom. Jer, kako duhovito na kraju samoironično dometnu, stari čovjek puno čita i još više zapisuje.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV