Susret ministranata

05.-07. siječnja 2015. u prostorijama samostana sv. Duha u Zagrebu održane su  duhovne vježbe za ministrante sedmih i osmih razreda. Na susret je došlo 10 ministranata:  petorica iz župe Presvetog Srca Marijina – Novo Selo; dvojica iz  Župe sv. Antuna – Novi Marof; jedan iz župe sv. Maksimilijana Kolbea – Zagreb; dvojica iz župe sv. Antuna – Zagreb.  Duhovne vježbe je vodio fra Tomislav Cvetko, a pomagala su mu i dva postulanata:  Dominik Lamešić i Zvonimir Pervan. Duhovne vježbe su protekle u ugodnom ozračju na zadovoljstvo organizatora i sudionika.  Zahvaljujem svim župnicima i gvardijanima koji su poslali ministrante na ove duhovne vježbe, a ujedno potičem i ostalu braću na rad s ministrantima jer to je jedan od načina koji pomaže njihovoj duhovnoj formaciji, a možda dragi Bog pozove nekoga od njih i u naš red.

fra Tomislav Cvetko

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV