Svetište sv. Nikole na internetu

Komunikacija s vjernicima i štovateljima sv. Nikole Tavilića našeg subrata i prvog kanoniziranog hrvatskog sveca, dobila je svoj moderni izražaj preko mrežnih stranica Svetišta koje su danas puštene u rad. Adresa je www.svetiste-sibenik.hr. Na stranici je moguće dobiti osnovne informacije o Svetištu, crkvi, samostanu, te općenito o sv. Nikoli Taviliću i drugovima mučenicima.

Tu su još i aktualni događaji u svetištu, najave događanja, kao i raspored euharistijskih slavlja, ispovijedanja, zajedničkih molitvi službe časova s fratrima.

sibenik

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV