Drugi dio redovitog Provincijskog kapitula Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca

U nedjelju, 25. svibnja 2014. godine u 21.00 sat u samostanu Svetoga Duha u Zagrebu, započeo je drugi dio redovitog Provincijskog kapitula Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca kojemu predsjeda provincijalni ministar fra Josip Blažević.

Glavna zadaća drugog dijela Provincijskog kapitula je donošenje Četverogodišnjeg plana i programa te izbor gvardijana, odgojitelja i predsjednika različitih provincijskih komisija.

Prvi dio Provincijskog kapitula održan je od 9. do 13. ožujka i na njemu je izabrana nova provincijska uprava.

* * *

Nastavak rada drugog dijela redovitog Provincijskog kapitula Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca

U ponedjeljak 26. svibnja nastavljen je rad Provincijskog kapitula na kojem je izglasan Četverogodišnji plan i program Provincije.

Četverogodišnji plan i program određuje buduće prioritete, postavlja ciljeve, traži sredstva i preusmjerava snage. Smjernice koje će Provincijska uprava i sva braća Provincije nastojati ostvariti u sljedećem četverogodištu sastavljene su na temelju izvješća raznih povjerenstava na prvom dijelu Kapitula, završnog izvještaja komisije „ad hoc“, na temelju radnog predloška koji je pripremila bivša provincijska uprava, a pri izradi su korišteni i opći dokumenti i smjernice Generalnoga kapitula održanoga 2013. godine. Već u vrijeme održavanja prvog dijela provincijskog kapitula, od strane Generalnog ministra i braće zastupnika postavljen je veliki izazov.

Četverogodišnji plan i program koji je izglasan nastavlja započete i dobro uhodane inicijative prošlih uprava: nužnost međusobnog prihvaćanja i pomirenja, osjećaj solidarnosti samostana prema onima potrebnijima, organiziranje susreta trajne formacije… Uz već dobro zaživjele inicijative, u Provinciji se osjeća potreba za novim usmjerenjima koja bi našu Provinciju trebala voditi ne samo u sljedećem četverogodištu nego i u nešto dužem vremenskom razdoblju. Neki od problema s kojima se suočava cijeli Red pa tako i Hrvatska provincija svetoga Jeronima franjevaca konventualaca su moguća kriza identiteta, napast življenja u prosječnosti i u prilagođavanju svijetu, gubljenje duhovnog i teološkog osjećaja franjevačkog života i poziva; bratstvo u kojem se braća teško ohrabruju izvesti na pučinu,  u kojem se bratsko ispravljanje gotovo potpuno izgubilo, u kojem braća osjećaju veću pripadnost župama, grupama ili digitalnim skupinama nego bratstvu; u kojima je bratsko sudioništvo često teoretsko i površno te svećenički aktivizam, koji često zasjenjuje kontemplativni vid naše karizme i osjećaj bratstva; aktivizam koji se ne prevodi u djelovanje prema našoj duhovnoj i kulturalnoj baštini, niti u iskustva novih oblika misijskog djelovanja, evangelizacije i prisutnosti.

Četverogodišnji plan i program ima pet poglavlja u kojima su donesene smjernice i istaknuti prioriteti za djelovanje braće u narednom četverogodištu. Na prvom mjestu je molitveni i bratski život, zatim rad na promicanju duhovnih zvanja potom početna i trajna formacija braće. Posebno poglavlje zauzima naš franjevački apostolat u kojem su posebno istaknute dvije dimenzije koje u bitnome određuju i naš franjevački konventualski identitet, a to je njegovanje antunovskog i kolbeovskog naslijeđa (propovijedanje, karitativno djelovanje, promicanje marijanske pobožnosti, Vojske Bezgrješne i apostolata pisane riječi). Posljednje poglavlje Četverogodišnjeg plana i program zauzimaju misije i nova evangelizacija. Tako se u narednom četverogodištu planira održati Izvanredni provincijski kapitul na temu: “Misije i nova evangelizacija”, potom s Generalnom kurijom istražiti mogućnost otvaranja jedne misijske kuće, samostalno ili u suradnji s nekom drugom provincijom; osnovati Fond za potrebe formacije u najsiromašnijim područjima Reda i njegovati “duh Asiza” u našoj Provinciji kroz ekumenizam i međureligijski dijalog kao sredstvo misijske i evangelizacijske naravi u perspektivi institucionaliziranja spomenutog djelovanja, imajući u vidu da “evangelizacijsko poslanje nužno podrazumijeva dijalog s drugim religijama (RM 55)”.

* * *

Izabrani novi gvardijani i odgojitelji u Hrvatskoj provinciji svetoga Jeronima franjevaca konventualaca

U utorak 27. svibnja na drugom dijelu redovitog Provincijskog kapitula izabrani su novi gvardijani u samostanima Provincije zatim odgojitelji i potom predsjednici dviju Provincijskih komisija.

Za gvardijana samostana sv. Frane u Cresu izabran je fra Zdravko Tuba, za gvardijana samostana sv. Ivana Krstitelja u Puli izabran je fra Đuro Hontić, za gvardijana samostana sv. Frane u Puli izabran je fra Đuro Vuradin, za gvardijana samostana sv. Frane u Šibeniku izabran je fra Ivan Bradarić, za gvardijana samostana sv. Frane u Splitu izabran je fra Žarko Relota, za gvardijana samostana sv. Jere u Visu izabran je fra Damjan Glavaš, za gvardijana samostana Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovačkom Novom Selu izabran je fra Ivan Poleto, za gvardijana samostana sv. Antuna Padovanskog u Vinkovcima izabran je fra Martin Dretvić, za gvardijana samostana sv. Antuna Padovanskoga u Sisku izabran je fra Roko Bedalov, za gvardijana samostana sv. Antuna Padovanskoga u Novom Marofu izabran je fra Vitomir Glavaš, za gvardijana samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama izabran je fra Filip Musa i za gvardijana samostana Svetoga Duha u Zagrebu izabran je fra Tomislav Glavnik.

Za magistra bogoslova u narednom četverogodištu izabran je fra Nikola Šantek, za magistra postulanata izabran je fra Tomislav Cvetko i za magistra sjemeništaraca izabran je fra Josip Petonjić.

Za predsjednika Komisije za ekonomiju i gradnju u narednom četverogodištu izabran je fra Tomislav Glavnik, a za glavnog urednika Veritasa izabran je fra Josip Blažević.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV