Izabrana nova uprava

Na posljednjoj sjednici prvog dijela Redovitog provincijskog kapitula koja je održana 13. ožujka 2013. godine izabrana je nova uprava naše Provincije. U upravu su izabrani: fra Ferdinand Ćavar, fra Martin Jaković, fra Tomislav Glavnik, fra Nikola Šantek i fra Željko Klarić. Za provincijalnog vikara izabran je fra Martin Jaković, za provincijskog ekonoma fra Tomislav Glavnik, a provincijski egzaktor je fra Željko Klarić.

Drugi dio Redovitog provincijskog kapitula održat će se u samostanu Svetog Duha u Zagrebu od 25. do 28. svibnja 2014. godine.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV